Jednostka Ratownicza Blachownia obecnie istniejąca w strukturach Spółki Serwis Blachownia Sp. z o.o. początki swojej działalności wiąże wraz z powstaniem Zakładów Chemicznych Blachownia w latach 50-tych jako Zakładowa Straż Pożarna. W takiej formie istniała do drugiej połowy lat 90-tych. W roku 1998 w wyniku restrukturyzacji Zakładów Chemicznych Blachownia wyodrębniono szereg spółek produkcyjnych i usługowych w tym również  Jednostkę Straży Pożarnej.

Jako Strażnica sp. z o.o. mimo ciężkich czasów dla firm branży chemicznej dla potrzeb których była utworzona przetrwała do 2007r. W którym to roku nadzór nad Jednostką Ratowniczą obją Park Przemysłowy Blachownia sp. z o.o. W dniu 1 czerwca 2009 roku Jednostka Ratownicza Blachownia została usamodzielniona i pod nadzorem spółki Serwis Blachownia Sp. z o.o. rozpoczęła działalność.

Wieloletnie doświadczenie związane z zagrożeniami dotyczącymi procesów chemicznych, magazynowania i transportowania substancji niebezpiecznych oraz posiadany specjalistyczny sprzęt i odpowiednie środki gaśnicze wykorzystywane są przy obsłudze istniejących firm jak również przy nowych inwestycjach.

Terenem własnym działania do prowadzenia  akcji ratowniczo-gaśniczych oraz nadzoru nad bezpieczeństwem przeciwpożarowym  jest Teren Przemysłowy Blachownia ( teren dawnych Zakładów Chemicznych Blachownia) obejmujący wszystkie podmioty gospodarcze prowadzące działalność na tym terenie. Zabezpieczenia prac pożarowo- niebezpiecznych jak również asekuracja prac w przestrzeniach zamkniętych, pompowania wysokowydajnymi pompami oraz przepompowania większości substancji  są prowadzone na terenie całego kraju. Jednostka Ratownicza Blachownia pełni służbę 24 godziny na dobę, posiada własny punkt alarmowy wyposażony w sygnalizatory pożaru oraz łączność radiową z jednostkami Państwowej Straży Pożarnej i Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego.

W latach 2007-2009 Jednostka przeszła metamorfozę zaopatrzyła się w nowy sprzęt ratowniczy, nawiązała bardzo ścisłą współpracę z Komendą Wojewódzką PSP w Opolu oraz Komendą Powiatową PSP w Kędzierzynie-Koźlu gdzie razem są realizowane zadania związane z bezpieczeństwem przeciwpożarowym.

Jednostka Ratownicza Blachownia działa na podstawie Regulaminu Organizacyjnego zatwierdzonego przez Opolskiego Wojewódzkiego Komendanta PSP oraz zgody Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.05.2007r . Jednostka posiada uprawnienia i możliwości do wykonywania działań w zakresie należytej ochrony przeciwpożarowej w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej.